Del Canho & Engelfriet

Strategy, mergers & acquisitions

Ondersteunt ondernemingen in een snel veranderende wereld bij strategie, fusies & overnames, en organisatievraagstukken — sinds 2008 

Werkt voor internationaal georiënteerde bedrijven en organisaties, start-ups en private equity — met vaak bijzonder potentieel, uniek patent of de mogelijkheid hard te groeien

Meer dan 35 succesvol afgeronde trajecten in o.a. luchtvaart, transport & logistiek, innovatieve maakindustrie, gezond-heidszorg, financiële instellingen, media, energie, non-profit

Ruime management, bestuurlijke en advieservaring, multidisciplinair, ook eerder bij o.a. McKinsey, Shell en KLM — incl. fusietraject met Air France

Met een aanpak die zich kenmerkt door degelijke analyse, snel begrip, focus op resultaat, nauwe samenwerking met de klant, focus op stakeholder waarde, en vertrouwen

onze diensten

Strategie & business development

  • Ontwikkeling en bijsturing bedrijfsstrategie
  • Specifieke strategische vraagstukken, waaronder investeringsbeslissingen
  • Businessplannen, ook ten behoeve van financiering

M&A, allianties en financiering

  • M&A strategie (waarom, wanneer, wie, hoe; stakeholder-benadering)
  • Waardering, onderhandelingen en transactiebegeleiding
  • Implementatie en bijsturing

Organisatie en governance

  • Faciliteren groei jonge innovatieve ondernemingen en startups
  • Turnarounds, trouble-shooting en interim management
  • Besturingsmodellen en risicomanagement
  • Toezichthoudende functies

Wie we zijn

Dave Del Canho

Oprichter en Managing partner

Dave del Canho is sinds 2008 Managing Partner bij Del Canho & Engelfriet, waar hij cliënten helpt in o.a. luchtvaart, transport, industrie, fintech en media. Daarvoor was hij van 1999-2007 SVP Corporate Strategy & Business Development bij KLM en intensief betrokken bij de fusie met Air France. Na zijn studie bedrijfseconomie (met lof) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en dienstplicht bij de Koninklijke Marine, bekleedde hij diverse financiële- en strategische managementfuncties bij Shell en McKinsey – zowel in Europa als in Azië. Dave heeft diverse toezichthoudende functies vervuld, onder meer bij luchtvaartmaatschappijen Transavia en Martinair als voorzitter van de Raad van Commissarissen, bij GVB, het OLVG ziekenhuis en de KLM pensioenfondsen. Momenteel is hij commissaris bij Blue Sky Group, bestuurder van het Zadelhoff fonds en toezichthouder bij het Verzetsmuseum.

> LINKEDIN

Joeri Engelfriet

Oprichter en Managing partner

Joeri Engelfriet is sinds 2008 Managing Partner bij Del Canho & Engelfriet, waar hij met name actief is in luchtvaart, transport, industrie, zorg, financiële dienstverlening, en non-profit. Daarvoor was hij van 2002-2008 Director Strategy and M&A bij KLM en samen met Dave intensief betrokken bij de fusie met Air France. Vóór 2002 werkte hij als consultant bij McKinsey & Company. Voor McKinsey was Joeri universitair docent en eerder AiO aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gepromoveerd in kunstmatige intelligentie en met lof afgestudeerd in informatica en in wiskunde en heeft ruim 25 internationale wetenschappelijke publicaties. Joeri was lid van de Raad van Advies van Infomedics Zorg B.V. en non-executive boardlid van CDC Groep. Hij is nu commissaris bij HappyNurse Thuiszorg en voorzitter van de raad van toezicht van een stichting voor primair onderwijs.

> LINKEDIN

Voorbeelden klanten

Toezichthoudende ervaring

artikelen en meerHyperion wordt onderdeel van AAC Clyde Space

In 2020 hielpen we Hyperion Technologies om deel te worden van AAC Clyde Space. Samen sterker in NewSpace! Klik op het plaatje voor het persbericht.

Zonder vertrouwen ben je verloren

Interview met Dave del Canho in de Elsevier #3 2020, in de serie "10 vragen aan"

KVE Composites in Franse handen

In 2019 begeleidden we CEO Harm van Engelen bij de verkoop van zijn bedrijf KVE Composites aan de Franse vliegtuigbouwer Daher. Lees hier waarom en hoe. 

Flying higher together

Vijf succesfactoren voor fusies en overnames, gebaseerd op onze ervaring met Air France – KLM. Voorjaarseditie 2008 van de Business Strategy Review (London Business School)

Drie fases in M&A

Bij M&A trajecten ondersteunen wij zowel de strategiefase, de onderhandelings- en transactiefase, als de implementatiefase. Hier zie je de belangrijkste stappen per fase

Fusies en overnames naar rijnlands model

We pleiten voor het expliciet meenemen van stakeholder belangen in alle fases van M&A trajecten. December 2010 editie van het tijdschrift "Goed Bestuur"

Duurzame Waardecreatie

Om duurzaam waarde te creëren voor alle stakeholders, schetsen we hier vijf categoriëen maatregelen die bedrijven structureel zouden moeten onderzoeken

Strategieontwikkeling

Een gestructureerde aanpak van strategie-ontwikkeling begint met analyse van de huidige situatie en ambitiebepaling, waarna strategische prioriteiten bepaald worden en de implementatie voorbereid kan worden

Fusie met Air France gaf KLM weer vleugels

Interview in de BankBreed met Joeri Engelfriet, over de fusie van KLM met Air France.